Ευκαιρίες εργασίας στο e-moto.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα.


A. Στοιχεία επικοινωνίας

Ναι
Ναι
Εκπληρωμένες

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ναι

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ


Δ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


Ε. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


Ζ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ